نگهداری دندان در شیر

هنگام بیرون افتادن دندان کودک در حوادث چه کنیم

/post-2

​8​​​بیرون افتادن دندانهای جلویی هنگام ضربه حادثه شایعی است که ممکن است همه ما با آن‌ مواجه شویم . خارج شدن دندان به طور کامل بیشتر در کودکان اتفاق می افتد چرا که بافت استخوانی اطراف دندان نرم است و توان نگهداری دندان در حفره دندانی را ندارد .این اتفاق معمولا حین بازی و کمتر در تصادفات می افتد  و در کودکان ۷ تا ۹ سال شایعتر است .